Budoucnost vidím v lidech a v systému. Jsem hrdý na to, že se nám podařilo vytvořit velmi schopný a progresivní manažerský tým, jehož důležitou součástí jsou i oba moji synové. Je skvělé, že se tento manažerský tým může opřít o zkušené profesionály a specialisty napříč všemi úseky. Dlouhodobý úspěch a prosperitu shledávám také v neustálém hledání nových produktivnějších technologií, opětovném investování a v nekompromisním důrazu na kvalitu našich výrobků.

Uděláme vše pro to, abychom u našich zákazníků měli i nadále reputaci aktivního, zodpovědného a stabilního partnera. Každého z vás rádi osobně přivítáme u nás ve společnosti ZLKL, kde můžeme projednat vše potřebné pro vzájemnou spolupráci. Těšíme se na shledání s vámi.
 

Ing. Ladislav Brázdil
generální ředitel, majitel

O společnosti

 

ZLKL svým zákazníkům nabízí širokou škálu strojírenských činností, konkrétně obrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy, 3D kontrolu kvality a také vývoj a konstrukci. Díky své komplexnosti, kvalitě, schopnosti rychle reagovat na požadavky klienta a přijatelným cenám dlouhodobě roste tržbami i počtem zaměstnanců. Dodává především do nadnárodních koncernů, jako je Emerson a Siemens. Přibližně 60 procent výroby směřuje na export, hlavním odbytištěm je po České republice Francie a Německo. Většina výrobků nachází své použití v elektrotechnickém průmyslu, ve vodohospodářském a v automobilovém průmyslu.

 

ZLKL v číslech

  • 205zaměstnanců

  • 28let působení

  • 3výrobní střediska

  • 500roční obrat v mil. Kč

  • 110roční investice v mil. Kč

  • 15meziroční růst v procentech

  • 9vývozních států

Historie

Firemní hodnoty

Společnost si plně uvědomuje odpovědnost k plnění požadavků zákazníků a potřebu neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IATF 16949.

Uplatňujeme zásady udržitelnosti rozvoje, tzn. rovnováhu mezi hospodářským rozvojem, šetrným přístupem k životnímu prostředí a společenské odpovědnosti, odpovědnost za dodržování požadavků BOZP a PO.
 

Filozofií společnosti je vytváření hodnot za plnění podmínek udržitelného rozvoje, promítnutím do řízení společnosti prostřednictvím integrovaného systému řízení, založeného na certifikovaných systémech řízení: kvality, přístupu k životnímu prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací.

Orientace na zákazníka

Prvořadou snahou naší společnosti je plnit požadavky, preference a potřeby zákazníků. Naše dodávky se tak snažíme vyřizovat rychle, flexibilně a v prvotřídní kvalitě.
Orientace na zákazníka
Orientace na zaměstnance

Orientace na zaměstnance

Úsilí o spokojenost zaměstnanců a jejich rozvoj je základní podmínka pro udržení konkurenceschopnosti našeho podniku. Společnost chce vytvářet podmínky ke spokojenosti zaměstnanců, zabezpečit vzdělávání a motivace zaměstnanců k profesionálnímu výkonu a to zlepšením pracovního prostředí pro zaměstnance, motivací zaměstnanců benefity pro kulturní a sportovní využití, také školením a výukou jazyků.
 

Snažíme se trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za ochranu životního prostředí a rozvíjení systému BOZP v rámci plnění jejich pracovních povinností.

Orientace na dodavatele

Kvalita našich výrobků se přímo odvíjí od kvality nakupovaných materiálů, výrobků a služeb. Proto je pro nás kvalita nakupovaného zboží a služeb a zajištění bezpečnosti dodávek velice důležitá. Pravidelně hodnotit dodavatele a zabezpečit stálost kvality dodávek. Zajistit začlenění environmentálních a bezpečnostních hledisek do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Orientace na dodavatele
Orientace na ekologii

Orientace na ekologii

Snažíme se zajistit promítnutí řízení ochrany životního prostředí do integrovaného systému, trvale motivovat. Vytvářet potřebné zdroje pro realizaci opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů a omezování dalších negativních aspektů.

Orientace v oblasti zabezpečování BOZP

Cílem společnosti je stanovit konkrétní cíle v oblasti BOZP, pravidelně je kontrolovat, vyhodnocovat a posuzovat plnění cílů a efektivitu politiky. Trvale zvyšovat úroveň v rámci integrovaného systému a plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP, soustavně a kvalifikovaně vyhledávat a hodnotit rizika možného ohrožení zdraví a života osob.
Orientace v oblasti zabezpečování BOZP

Významné investiční projekty

Společnost ZLKL realizuje či realizovala několik významných investičních projektů finančně podpořených Evropskou unií. Tyto projekty mají za cíl zavedení produktových a procesních inovací do sériové výroby, rozšíření a modernizaci technologického vybavení a/nebo úspory energií, materiálu a další. Díky těmto projektům si společnost ZLKL udržuje pozici uznávaného dodavatele nadnárodních koncernů a významného zaměstnavatele v regionu.
EU, MPO

Významná ocenění

ZLKL získalo v posledních deseti letech mnohá ocenění. Pravidelně se umísťujeme v žebříčku 100 nejlepších firem. Letos jsme též velmi pyšní na ocenění v prestižním programu Czech Best Managed Companies pořádaném firmou Deloitte. 
Czech Best Managed Companies 2020

Czech Best Managed Companies 2020

Český lídr

Český lídr

Českých 100 Nejlepších

Českých 100 Nejlepších

77 největších rodinných firem v Česku

77 největších rodinných firem v Česku

TOP Odpovědná firma

TOP Odpovědná firma

Inovátor roku

Inovátor roku

CAD pro inovátory

CAD pro inovátory

Manažer roku

Manažer roku