Zvýšení digitální úrovně společnosti ZLKL

Společnost ZLKL v letech 2022-2023 realizovala projekt „Zvýšení digitální úrovně společnosti ZLKL“, který měl za cíl rozšíření kapacity stávající provozovny. Toho bylo dosaženo nákupem hi-tech logistické a skladové technologie a související modernizace páteřní síťové infrastruktury a serverové části.
Projekt byl realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy V Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby, a byla na něj poskytnuta finanční podpora od Evropské unie.
Eu, MPO