Zvýšení digitální úrovně společnosti ZLKL

Společnost ZLKL v letech 2022-2023 realizuje projekt „Zvýšení digitální úrovně společnosti ZLKL“, který má za cíl rozšíření kapacity stávající provozovny. Toho bude dosaženo nákupem hi-tech logistické a skladové technologie a související modernizace páteřní síťové infrastruktury a serverové části.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy V Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby, a je na něj poskytována finanční podpora od Evropské unie.
Eu, MPO