Rozšíření a inovace technologického vybavení ZLKL, s. r. o. (IV)

Společnost ZLKL v letech 2016-2017 realizovala projekt s cílem zajistit dostatečnou, efektivní a kvalitní produkci výrobků skrze rozšíření a modernizaci technologického vybavení firmy. V rámci projektu bylo pořízeno 6 položek kategorie stroje a zařízení – vysekávací lis, brousicí stroj, obráběcí centrum multifunkční, odjehlovací a brousicí stroj, elektrický zakladač ručně vedený a sada čelních upínačů.
Projekt byl realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy III programu podpory Technologie, a byla na něj poskytnuta finanční podpora od Evropské unie.
Eu, MPO