Inovace produktu a procesu výroby konektorového panelu studiového reproduktoru (Rear Plate)

Společnost ZLKL v letech 2019-2021 realizuje projekt „Inovace produktu a procesu výroby konektorového panelu studiového reproduktoru (Rear Plate)“, který má za cíl zajistit zavedení produktové inovace konektorového panelu studiového reproduktoru do výroby a na trh v kombinaci se zavedením nového výrobního procesu. Toho bude dosaženo pořízením staveb a výrobních technologií.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy V programu podpory Inovace, a je na něj poskytována finanční podpora od Evropské unie.
Eu, MPO