Inovace produktu a procesu výroby konektorového panelu studiového reproduktoru (Rear Plate)

Společnost ZLKL v letech 2019-2021 realizovala projekt „Inovace produktu a procesu výroby konektorového panelu studiového reproduktoru (Rear Plate)“, který měl za cíl zajistit zavedení produktové inovace konektorového panelu studiového reproduktoru do výroby a na trh v kombinaci se zavedením nového výrobního procesu. Toho bylo dosaženo pořízením staveb a výrobních technologií.
Projekt byl realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy V programu podpory Inovace, a byla na něj poskytována finanční podpora od Evropské unie.
Eu, MPO