Inovace produktu a procesu u části modulárních rozváděčů nízkého napětí (Structure bar)

Společnost ZLKL v letech 2019-2021 realizuje projekt „Inovace produktu a procesu u části modulárních rozváděčů nízkého napětí (Structure bar)“, který má za cíl zajistit zavedení produktové inovace komponenty modulárních rozváděčů nízkého napětí do výroby a na trh v kombinaci se zavedením nového výrobního procesu. Toho bude dosaženo pořízením staveb a výrobních technologií.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy V programu podpory Inovace, a je na něj poskytována finanční podpora od Evropské unie.
Eu, MPO