Inovace produktu a procesu skříně rozvaděče tepelného čerpadla (Housing Assy)

Společnost ZLKL v letech 2022-2025 realizuje projekt „Inovace produktu a procesu skříně rozvaděče tepelného čerpadla (Housing Assy)“, který má za cíl zajistit zavedení produktu Housing Assy, obsahující produktovou inovaci a inovovaný proces, do sériové výroby a na trh. Toho bude dosaženo pořízením výrobních technologií.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Výzvy I programu podpory Inovace, a je na něj poskytována finanční podpora od Evropské unie.
Eu, MPO