Inovace produktu a procesu fixního držáku hi-endových reproduktorů (Back bone)

Společnost ZLKL v letech 2021-2023 realizuje projekt „Inovace produktu a procesu fixního držáku hi-endových reproduktorů (Back bone)“, který má za cíl zajistit zavedení dílu Back bone, obsahující produktovou inovaci a inovovaný proces, do sériové výroby a na trh.  Toho bude dosaženo pořízením staveb a výrobních technologií.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy IX programu podpory Inovace, a je na něj poskytována finanční podpora od Evropské unie.
Eu, MPO