Budoucnost vidím v lidech a v systému. Jsem hrdý na to, že se nám podařilo vytvořit velmi schopný a progresivní manažerský tým, jehož důležitou součástí jsou i oba moji synové. Je skvělé, že se tento manažerský tým může opřít o zkušené profesionály a specialisty napříč všemi úseky. Dlouhodobý úspěch a prosperitu shledávám také v neustálém hledání nových produktivnějších technologií, opětovném investování a v nekompromisním důrazu na kvalitu našich výrobků.

Uděláme vše pro to, abychom u našich zákazníků měli i nadále reputaci aktivního, zodpovědného a stabilního partnera. Každého z vás rádi osobně přivítáme u nás ve společnosti ZLKL, kde můžeme projednat vše potřebné pro vzájemnou spolupráci. Těšíme se na shledání s vámi.
 

Ing. Ladislav Brázdil
generální ředitel, majitel

O společnosti

 

ZLKL svým zákazníkům nabízí širokou škálu strojírenských činností, konkrétně obrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy, 3D kontrolu kvality a také vývoj a konstrukci. Díky své komplexnosti, kvalitě, schopnosti rychle reagovat na požadavky klienta a přijatelným cenám dlouhodobě roste tržbami i počtem zaměstnanců. Dodává především do nadnárodních koncernů, jako je Emerson a Siemens. Přibližně 60 procent výroby směřuje na export, hlavním odbytištěm je po České republice Francie a Německo. Většina výrobků nachází své použití v elektrotechnickém průmyslu, ve vodohospodářském a doplňkově i v automobilovém průmyslu.
 

Jako firma jsme pyšní na jmenování jednoho z jednatelů, Ladislava Brázdila ml., do čestné funkce v Krajské radě pro inovace. Tuto prestižní funkci zastává již od začátku roku 2014.

 

ZLKL v číslech

  • 200počet zaměstnanců

  • 25roky působení

  • 53počet CNC strojů

  • 350roční obrat v mil. Kč

  • 45roční investice v mil. Kč

  • 15meziroční růst v procentech

  • 9počet vývozních států

Historie

Firemní hodnoty

Společnost si plně uvědomuje odpovědnost k plnění požadavků zákazníků a potřebu neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO TS 16949.

Uplatňujeme zásady udržitelnosti rozvoje, tzn. rovnováhu mezi hospodářským rozvojem, šetrným přístupem k životnímu prostředí a společenské odpovědnosti, odpovědnost za dodržování požadavků BOZP a PO.
 

Filozofií společnosti je vytváření hodnot za plnění podmínek udržitelného rozvoje, promítnutím do řízení společnosti prostřednictvím integrovaného systému řízení, založeného na certifikovaných systémech řízení: kvality, přístupu k životnímu prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací.

Orientace na zákazníka

Prvořadou snahou naší společnosti je plnit požadavky, preference a potřeby zákazníků. Naše dodávky se tak snažíme vyřizovat rychle, flexibilně a v prvotřídní kvalitě.
Orientace na zákazníka
Orientace na zaměstnance

Orientace na zaměstnance

Úsilí o spokojenost zaměstnanců a jejich rozvoj je základní podmínka pro udržení konkurenceschopnosti našeho podniku. Společnost chce vytvářet podmínky ke spokojenosti zaměstnanců, zabezpečit vzdělávání a motivace zaměstnanců k profesionálnímu výkonu a to zlepšením pracovního prostředí pro zaměstnance, motivací zaměstnanců benefity pro kulturní a sportovní využití, také školením a výukou jazyků.
 

Snažíme se trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za ochranu životního prostředí a rozvíjení systému BOZP v rámci plnění jejich pracovních povinností.

Orientace na dodavatele

Kvalita našich výrobků se přímo odvíjí od kvality nakupovaných materiálů, výrobků a služeb. Proto je pro nás kvalita nakupovaného zboží a služeb a zajištění bezpečnosti dodávek velice důležitá. Pravidelně hodnotit dodavatele a zabezpečit stálost kvality dodávek. Zajistit začlenění environmentálních a bezpečnostních hledisek do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Orientace na dodavatele
Orientace na ekologii

Orientace na ekologii

Snažíme se zajistit promítnutí řízení ochrany životního prostředí do integrovaného systému, trvale motivovat. Vytvářet potřebné zdroje pro realizaci opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů a omezování dalších negativních aspektů.

Orientace v oblasti zabezpečování BOZP

Cílem společnosti je stanovit konkrétní cíle v oblasti BOZP, pravidelně je kontrolovat, vyhodnocovat a posuzovat plnění cílů a efektivitu politiky. Trvale zvyšovat úroveň v rámci integrovaného systému a plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP, soustavně a kvalifikovaně vyhledávat a hodnotit rizika možného ohrožení zdraví a života osob.
Orientace v oblasti zabezpečování BOZP

Významné investiční projekty

Společnost ZLKL v letech 2016-2017 realizuje projekt „Rozšíření a inovace technologického vybavení ZLKL, s. r. o. (IV)“, který má za cíl zajistit dostatečnou, efektivní a kvalitní produkci výrobků skrze rozšíření a modernizaci technologického vybavení firmy. V rámci projektu bude pořízeno 5 položek kategorie stroje a zařízení: vysekávací lis, odjehlovací stroj, obráběcí centrum multifunkční, brousicí stroj a elektrický zakladač ručně vedený v celkové hodnotě 20,9 milionů korun.
 
Projekt je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy III programu podpory Technologie, a je na něj poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Společnost ZLKL v letech 2017-2019 realizuje projekt „Inovace produktu a procesu u části hybridního pohonu (Aussenlamellentraeger, Halter)“, který má za cíl zajistit zavedení 2 produktových inovací, jejichž prototyp vznikl na základě vlastního vývoje, do sériové výroby v rámci inovovaného procesu. Proinvestováno bude dle odhadu 61,7 milionů korun.
 
Projekt je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy IV programu podpory Inovace, a je na něj poskytována finanční podpora od Evropské unie.
 

Významná ocenění

Naše firma i její majitel byli v posledních letech několikrát významně oceněni

Český lídr

Olomoucký kraj 2017 3. místo

Českých 100 Nejlepších

 firem 2016 - 67. místo

77 největších rodinných firem v Česku

Forbes – 75. místo, 2015

TOP Odpovědná firma

roku 2014 (malé firmy)

Inovátor roku

Česká inovace, 2014

CAD pro inovátory

 vítěz soutěže, 2014